Gaelscoil Átha Í

Tá an scoil ag glacadh le hiarratais iontrála ón 6 Samhain ar aghaidh. Tuilleadh eolais ar fáil ag an nasc seo!

We are accepting admissions applications from November 6th. Find out more about the application process, and about Gaelscoileanna, at this link

Táimid fíor-bhródúil as an ndlúthphobal scoile atá againn anseo a bhíonn ag saothrú go dian dícheallach ar leasa daltaí uile na scoile againne.  

Glacaimid le buachaillí agus cailíní i ngach rang ó Naíonáin Bheaga go Rang 6 ó cheantar leathan thart timpeall ar Bhaile Átha Í.

We are immensely proud of our close-knit school community where we all work tirelessly for the benefit of all our pupils. 

We welcome children to all classes from Junior Infants to Sixth class from a wide catchment area surrounding the town of Athy. 

Fáilte chuig suíomh gréasáin Gaelscoil Átha Í.

Is scoil lán-Ghaeilge í le sainmheon idir-chreidmheach a bunaíodh sa bhliain 2004.

Is é mana an scoil againn ná "Ní neart go cur le chéile".

Níl aon liostaí leabhair don bhliain 2023-24, mar gheall ar an Scéim Leabhair Bunscoile in Aisce. Is cóir an stáiseanóireacht atá ar an liosta cuí a thabhairt ar scoil.

There are no book lists for 2023-24, due to the Free Primary Schoolbooks Scheme. Pupils will need to bring the stationery/supplies listed here to school with them.