Gaelscoil Átha Í

Táimid fíor-bhródúil as an ndlúthphobal scoile atá againn anseo a bhíonn ag saothrú go dian dícheallach ar leasa daltaí uile na scoile againne.  

Glacaimid le buachaillí agus cailíní i ngach rang ó Naíonáin Bheaga go Rang 6 ó cheantar leathan thart timpeall ar Bhaile Átha Í.

We are immensely proud of our close-knit school community where we all work tirelessly for the benefit of all our pupils. 

We welcome children to all classes from Junior Infants to Sixth class from a wide catchment area surrounding the town of Athy. 

Fáilte chuig suíomh gréasáin Gaelscoil Átha Í.

Is scoil lán-Ghaeilge í le sainmheon idir-chreidmheach a bunaíodh sa bhliain 2004.

Is é mana an scoil againn ná "Ní neart go cur le chéile".

Níl aon liostaí leabhair don bhliain 2023-24, mar gheall ar an Scéim Leabhair Bunscoile in Aisce. Is cóir an stáiseanóireacht atá ar an liosta cuí a thabhairt ar scoil.

There are no book lists for 2023-24, due to the Free Primary Schoolbooks Scheme. Pupils will need to bring the stationery/supplies listed here to school with them.