Tuismitheoirí / Parents

Is ball de Coiste na dTuistí iad tuistí uile ár ndaltaí

Every parent of the school is automatically a member of the Parents' Association

Is é Steve Lynch an HSCL dár scoil; post atá roinnte le St Patrick's NS, i nDroichead Nua

Steve Lynch is our school's HSCL; a post that is shared with St Patrick's NS in Newbridge

Tá stór polasaithe anseo ar an suíomh. Is féidir cóip crua a fháil ó oifig na scoile más gá.


There is a repository of policies here on the site. Hard copies can be obtained from the school office if necessary.

Tá neart acmhainní ar fáil ar líne do thuistí atá a bpáistí ag freastal ar Ghaelscoil. Bailiúchán anseo de roinnt naisc agus leabhair áisiúla.

There are many resources available online for parents of children who attend Gaelscoileanna. Here is a collection of some useful links and books