Polasaithe Scoile / School Policies

Tá réimse leathan polasaithe i bhfeidhm inár scoil. Déantar aithbhreithniú rialta orthu ag an bhfoireann agus an Bord Bainistíochta. Tá an leagan reatha go leor de na polasaithe sin ar fáil thíos


There is a wide range of policies implemented in our school. They are reviewed regularly by the staff and the Board of Management. The current version of many of those policies are available below